Oferta de cooperant: Direcció d'obra d'un Col·legi de Secundària al Senegal | beyark
16871
post-template-default,single,single-post,postid-16871,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Oferta de cooperant: Direcció d’obra d’un Col·legi de Secundària al Senegal

Et busquem a tu!

BEYArK i  LATE Asturias, col·laboren per fer realitat la construcció de l’ampliació del col·legi de secundària del barri de Niaganane, a la localitat senegalesa de Thionck-Essyl. Aquest és un projecte de cooperació que acompanya un continu reforçament del equipaments educatius infantils de l’ONG “Los Amigos de Thionck-Essyl en Asturias”.

Si vols formar part d’aquest equip, ara és el moment! Estem buscant una persona que ens ajudi amb la definició del projecte executiu i que pugui desplaçar-se a terreny per fer el seguiment de l’execució de l’obra, gestió de materials i contractació de mà d’obra. L’inici de la construcció està programada a partir de  febrer amb una durada de set mesos. Des de BEYArK hi haurà un seguiment continu durant tot el procés de redacció del projecte i direcció de l’obra però és imprescindible que tingueu l’habilitat de poder treballar de manera independent en col·laboració amb els  treballadors locals. Per aquesta raó és vital tenir experiència prèvia i  un bon nivell de francès a l’oral.  També és important un alt coneixement d’AutoCAD,  Excel o un programa d’amidaments similar i es valorarà positivament l’ús avançat de Revit. També és requisit imperatiu poder fer una formació prèvia amb BEYArK i treballar en el projecte executiu prèviament a l’inici de la construcció.

La motivació per aprendre i treballar en equip és clau per portar a terme un projecte d’aquest tipus. No és una feina qualsevol, és una oportunitat per integrar-se dintre d’una cultura molt diferent en una regió ben coneguda per la seva bellesa i per la gentilesa de la seva gent.

Les condicions de l’oferta inclouen les despeses següents:

Despeses del viatge
Allotjament i manutenció
Transport local
Assegurança
Diners de butxaca

Si esteu interessats no us ho penseu més i presenteu la vostra candidatura al formulari següent:

BEYARK et LATE Asturias, collaborent dans le cadre de la construction de l’extension du Collège d’Enseignement Moyen  dans le quartier de Niaganane, dans la ville sénégalaise de Thionck-Essyl. Ce projet de coopération accompagne le renforcement continu des infrastructures éducatives pour enfants de l’ONG “Los Amigos de Thionck-Essyl en Asturias”.

Si vous voulez faire partie de cette équipe, c’est le moment ! Nous cherchons une personne qui nous aide à définir le projet exécutif et qui puisse se déplacer sur le terrain pour faire le suivi du chantier, la gestion des matériaux et les contrats de travail. Le début des travaux est prévu pour le mois de février et d’une durée de sept mois. I y aura de la part de BEYArK un suivi en permanence tout au long du processus de rédaction et gestion du chantier du projet, mais il est impératif que le coopérant soit capable de travailler de façon autonome en collaboration avec les travailleurs locaux. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de posséder une expérience préalable et un bon niveau de français à l’oral. Il est également important d’avoir une connaissance approfondie d’AutoCAD, d’Excel ou autre programme de mesures. Un niveau avancé en Revit sera un atout supplémentaire.  Il est également impératif de pouvoir suivre une formation préalable avec BEYArK et de pouvoir travailler sur le projet exécutif avant le début des travaux.

La motivation pour l’apprentissage et le travail  en équipe est un facteur essentiel dans la réalisation d’un tel projet. Il ne s’agit pas d’un travail quelconque mais d’une opportunité de s’intégrer dans une culture très différente dans une région connue pour sa beauté et la gentillesse de ses habitants.

Les conditions de l’offre comprennent les frais suivants :
Frais de déplacement
Frais d’entretien et hébergement
Transport local
Assurance
Argent de poche

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à soumettre votre candidature au formulaire suivant :

Presenta la teva candidatura

 

Francès: parlat resbàsicmitjàalt

Castellà: parlat resbàsicmitjàalt