Centre d'acollida, Le Royaume des enfants. Senegal | BEYArK
160
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-160,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Centre d’acollida, Le Royaume des enfants

 

[Català]

Es calcula que a Senegal hi ha més de 50.000 nens talibés*. Aquests nens, originaris de zones rurals extremadament pobres, són lliurats pels seus pares a Marabús, els mestres de les escoles alcoràniques (anomenades daaras) de les ciutats. Els nens talibés són obligats a mendicar pels seus mestres i viuen en condicions de vida d’insalubritat extrema i de maltractaments.
La iniciativa “El regne dels nens” vol ser un alternativa de suport i protecció que passa per la reinserció al sistema educatiu normalitzat i la posterior integració social. Per portar-lo a terme, l’associació necessita un centre residencial per menors amb temporalitat de mitja-llarga estància. Aquest centre acollirà, sales d’estudi i de descans, equipaments sanitaris i d’intendència i un hort.
Actualment aquest projecte es desenvolupa conjuntament amb Melissa Martin, alumna de la Universitat de Girona i que desenvolupa aquest projecte com a treball de final de carrera.
Es planteja com un projecte modulable, expansible i adaptable a un entorn urbanístic no definit.

*Talibé significa alumne. Normalment són nens de 3-23 anys que aprenen l’Alcorà amb un mestre maraboú.

 

Causes de la mendicitat infantil:

– Falta de finançament de les escoles alcoràniques.

– Abús de poder dels marabous amb els nens.

– Manca de regulació governamental.

 

[English]

It is estimated that in Senegal there are more than 50,000 Taliban children. These children, from extremely poor rural areas, are given by their parents to Marabús, the teachers of the city’s coranic schools. Taliban children are forced to pray for their teachers and live in conditions of life of extreme insatisfaction and ill-treatment.
The “The kingdom of children” initiative wants to be an alternative of support and protection that goes through reintegration into the normalized educational system and the subsequent social integration. To carry it out, the association needs a residential center for minors with a medium-long term stay. This center will host, study and rest rooms, sanitary and intelligence facilities and an orchard.
At the moment this project is developed jointly with Melissa Martin, student of the University of Girona and that develops this project as a work of end of career.
It is considered as a modulable, expandable and adaptable project to an urban environment not defined.

Ubicació

Senegal, Dakar, Rufiske

Superfície construïda

600 m²

Programa

Centre-Llar d’Infants

Calendari

2018: PFC entregat

Cost de la construcció

45.000 €

Autora

Melissa Martín Hidalgo

Categoria
No construït