Llar d'infants de Niaganane . Senegal | BEYArK
16261
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16261,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Llar d’infants de Niaganane

 

[Català]

La localitat de Thionck Essyl, capital de la regió coneguda com la Regió del Bouluf compta amb diferents centres educatius donant resposta a la necessitat educativa de la localitat i pobles propers de la regió. Entre ells trobem escoles del Cycle elementaire, cycle prescolaire i superiors.

Niaganane és un dels quatre barris que composen Thionck-Essyl. La seva escola va ser la primera de la comunitat (que es va construir als anys 30). Malauradament, els anys i la manca de manteniment han minvat les seves instal·lacions que fa temps que han quedat obsoletes.

La necessitat principal del barri i de l’escola és la construcció d’un jardí d’infants que pugui tenir una gestió independent de la resta de l’escola de primària i que el seu ús estigui separat.

El projecte s’ubica a la cantonada nord del solar de l’escola on es girant els eixos de l’estructura fins aconseguir una orientació nord-sud.  Aquest gir respecte la orientació de les construccions existents permet tenir una visió ideológica separada de la resta de l’escola.

El programa es configura de manera que és aquest el que fa de tancament de l’espai sense necessitat de crear una tanca que separi l’espai del  jardí d’infants de l’escola de primària.

L’estructura consisteix en una sèrie de pòrtics-encavallada independents del tancament de les aules de manera que ambdós elements poden ser construïts en diferents etapes de la construcció, un dels requeriments del projecte, per tal que l’època de pluges no afecti el calendari de cosntrucció.

 

[English]

The town of Thionck Essyl, the capital of the region known as the Bouluf Region, has different educational centers responding to the educational need of the locality and nearby towns of the region. Among them we find elemental Cycle schools, preschool and superiors.

Niaganane is one of the four districts that make up Thionck-Essyl. His school was the first community (which was built in the 30’s). Unfortunately, the years and the lack of maintenance have diminished its facilities that have long ago become obsolete.

The project is located in the north corner of the school site where the axes of the structure are rotated to a north-south orientation. This turn with respect to the orientation of the existing constructions allows to have an ideological vision separated from the rest of the school.

The program is configured so that it is this that closes the space without the need to create a fence that separates the children’s garden space from elementary school.

The structure consists of a series of portico-casings independent of the closure of the classrooms so that both elements can be constructed in different stages of the construction, one of the requirements of the project, so that the rainy season does not affect the calendar of building.

Ubicació

Senegal, Casamance, Thionck-Essyl

Superfície construïda

500 m²

Programa

Tres aules de preescolar, una sala d'administració, lavabos per preescolar i fossa sèptica

Calendari

2018: en fase de redacció

Cost de la construcció

80.000 €

Client

Contrapart: École Sécou Mbary DJIBA
ONG: Los Amigos de Thionck Essyl de Asturias

Categoria
Construït